Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6902/UBND-VXNV   Ngày ky´: 20/12/2021  
  Trích yếu: V/v thực hiện cách ly y tế đối với người tiếp xúc với trường hợp mắc Covid-19 (F1, F2) để kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT21145-1639808195932-80906384.doc
DT21145-1639808195932-80906384_converted(20.12.2021_07h34p35)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc