Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 968/QĐ-UBND   Ngày ky´: 25/06/2020  
  Trích yếu: V/v phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức và lĩnh vực chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
QDCT 968_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Thị Thu Thùy