Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 40/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 28/07/2022  
  Trích yếu: QĐ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 94/2017/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định Giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT11541-1658825695620-24166892.docx
DT11541-1658825695620-24166892_converted(28.07.2022_09h34p10)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Trọng Lĩnh