Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1524/KH-UBND   Ngày ky´: 19/04/2023  
  Trích yếu: V/v KẾ HOẠCH Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT5878-1681804062069-84950570.doc
DT5878-1681804062096-97452280.xls
DT5878-1681804062122-85255071.doc
DT5878-1681804062069-84950570_converted(19.04.2023_07h47p39)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Đức Nam