Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2219/UBND-KTTH   Ngày ky´: 23/06/2020  
  Trích yếu: V/v chấp thuận bàn giao toàn bộ hệ thống cấp nước sinh hoạt Gia É đến 02 thôn tái định cư và thôn Bố Lang xã Phước Bình.  
Tệp đính kèm:
CVUB 2219_signed.pdf
Ve viec giai quyet kien nghi cua UBND huyen Bac Ai ve cong tac quan ly van hanh He thong cap nuoc sinh hoat Phuoc Binh(dkcuong)(18.06.2020_16h44p12).doc
vbdi_1710_SNNPTNT-QLXDCT(19.06.2020_15h26p19)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Quốc Huy