Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2031/UBND-VXNV   Ngày ky´: 09/06/2020  
  Trích yếu: V.v triển khai thực hiện Nghị định số 52/2020/NĐ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
CVUB2031_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến