Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1972/KH-UBND   Ngày ky´: 11/05/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT6734-1652063346537-76523356_nguyendinhtuan-09-05-2022_16h54p00.docx
DT6734-1652063346537-76523356_nguyendinhtuan-09-05-2022_16h54p00_converted(11.05.2022_15h14p17)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc