Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 329/KH-BCD   Ngày ky´: 05/02/2023  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Ninh Thuận năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT1274-1675236474978-42196528_nguyendinhtuan-02-02-2023_23h34p32.docx
DT1274-1675236474978-42196528_nguyendinhtuan-02-02-2023_23h34p32(05.02.2023_20h06p51)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc