Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1747/KH-UBND   Ngày ky´: 26/04/2022  
  Trích yếu: V/v Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và bứt phá trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT5802-1650513710958-98786463_lehuyen-25-04-2022_22h06p56.docx
DT5802-1650513710958-98786463_lehuyen-25-04-2022_22h06p56(26.04.2022_09h11p28)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thành Hào