Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 37/QĐ-UBND   Ngày ky´: 10/01/2022  
  Trích yếu: V/v Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025  
Tệp đính kèm:
DT421-1641696508906-62671027.doc
DT421-1641696508906-62671027_converted(10.01.2022_16h29p26)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung