Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 710/KH-UBND   Ngày ky´: 01/03/2023  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT2674-1677487267795-54123224.doc
PHU LUC 2 KEM THEO KH 710(01.03.2023_09h32p07)_signed.pdf
PHU LUC 1 KEM THEO KH 710(01.03.2023_09h32p22)_signed.pdf
KHUB710_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý