Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2055/UBND-VXNV   Ngày ky´: 24/05/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai hệ thống thông tin về an toàn thực phẩm  
Tệp đính kèm:
DT7914-1684814191918-34755945.doc
DT7914-1684814243558-05210887.pdf
DT7914-1684814191918-34755945(24.05.2023_07h48p15)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc