Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 244/KH-UBND   Ngày ky´: 17/01/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai các hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT750-1642133265562-18012705_nguyendinhtuan-15-01-2022_21h30p37.doc
DT750-1642133265562-18012705_nguyendinhtuan-15-01-2022_21h30p37_converted(17.01.2022_10h09p38)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến