Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2685/KH-UBND   Ngày ky´: 21/06/2022  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch phát động Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT9277-1655645698903-22813385.doc
DT9277-1655645698903-22813385(21.06.2022_14h40p16)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung