Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3939/UBND-VXNV   Ngày ky´: 11/09/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai công tác bảo đảm ATTP theo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về ATTP  
Tệp đính kèm:
DT14089-1662694332509-12722356.doc
DT14089-1662694332509-12722356(11.09.2022_19h55p31)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc