Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4254/CTPH-UBND-HND-HLHPN   Ngày ky´: 08/10/2019  
  Trích yếu: V.v tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
CTRUB4254_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung