Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4222/UBND-KTTH   Ngày ky´: 27/09/2022  
  Trích yếu: HỎA TỐC_V/v ứng phó với cơn bão số 4 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
DT15120-1664268051672-76777883.doc
DT15120-1664268051672-76777883_converted(27.09.2022_16h31p48)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Hữu Tín