Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 330/QĐ-UBND   Ngày ky´: 24/03/2022  
  Trích yếu: V/v Ban hành Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025  
Tệp đính kèm:
DT4167-1648026523362-57742536_nguyenthithanhbinh-23-03-2022_17h29p19.docx
DT4167-1648026523362-57742536_nguyenthithanhbinh-23-03-2022_17h29p19_converted(24.03.2022_10h25p23)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương