Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 339/QĐ-UBND   Ngày ky´: 15/06/2022  
  Trích yếu: V/v Phê duyệt Kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT9003-1655204260308-88405068.doc
DT9003-1655204260308-88405068_converted(15.06.2022_16h47p10)_signed.pdf
PHU LUC KEM THEO QD 339(16.06.2022_07h51p27)_signed.pdf
KE HOACH KEM THEO QD 339(16.06.2022_07h51p46)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Đức Nam