Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 864/QĐ-UBND   Ngày ky´: 21/12/2021  
  Trích yếu: V/v Ban hành Kế hoạch quản lý Khu bảo tồn biển Vườn quốc gia Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025  
Tệp đính kèm:
DT21200-1639970889350-14112644.doc
DT21200-1639970889350-14112644(21.12.2021_14h53p31)_signed.pdf
KE HOACH KEM THEO QD 864(21.12.2021_14h57p09)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung