Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 795/QĐ-UBND   Ngày ky´: 29/05/2020  
  Trích yếu: V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động TBXH tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
QDCT 795_signed.pdf
Người cập nhật: Trần Xuân Sinh