Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 225/UBND-VXNV   Ngày ky´: 16/01/2022  
  Trích yếu: V/v mua Bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số  
Tệp đính kèm:
DT798-1642130267415-50068212_nguyendinhtuan-15-01-2022_08h01p38.doc
DT798-1642130267415-50068212_nguyendinhtuan-15-01-2022_08h01p38_converted(16.01.2022_17h58p49)_signed.pdf
32.pdf
2016.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến