Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3007/UBND-KTTH   Ngày ky´: 24/08/2020  
  Trích yếu: V/v khẩn trương thực hiện quy định pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
CVUB 3007_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung