Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 470/QĐ-UBND   Ngày ky´: 07/04/2023  
  Trích yếu: V/v Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025  
Tệp đính kèm:
DT5165-1680793331487-96613028.doc
DT5165-1680793331487-96613028_converted(07.04.2023_19h42p23)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung