Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 472/QĐ-UBND   Ngày ky´: 23/08/2022  
  Trích yếu: V/v Ban hành Chương trình ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030  
Tệp đính kèm:
DT13081-1661153434367-75481854_nnminh-23-08-2022_08h27p05.docx
DT13081-1661153434367-75481854_nnminh-23-08-2022_08h27p05_converted(23.08.2022_08h39p10)_signed.pdf
DT13081-1661153462830-30853913(23.08.2022_09h08p07)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Đức Nghĩa