Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1411/UBND-TCD   Ngày ky´: 12/04/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Công điện số 220/CĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ  
Tệp đính kèm:
220_CD-TTg_05042023-signed.pdf
DT5433-1681199081102-41789181.doc
DT5433-1681199081102-41789181_converted(12.04.2023_07h43p44)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung