Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3261/KH-UBND   Ngày ky´: 11/09/2020  
  Trích yếu: V/v thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo Thông tu số 32/2018/TT-BLĐTBXH.  
Tệp đính kèm:
KHUB 3261_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến