Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6034/UBND-VXNV   Ngày ky´: 04/11/2021  
  Trích yếu: V/v triển khai một số nội dung về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và giải pháp xác thực, liên thông dữ liệu tiêm chủng với dữ liệu quốc gia về dân cư.  
Tệp đính kèm:
DT18275-1635912126592-26482645.doc
DT18275-1635912126592-26482645(04.11.2021_09h59p37)_signed.pdf
1689.signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc