Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6982/UBND-VXNV   Ngày ky´: 24/12/2021  
  Trích yếu: Số: /UBND-VXNVV/v tham mưu triển khaiThông báo 347/TB-VPCPcủa Văn phòng Chính phủ. Ninh Thuận, ngày tháng 12 năm 2021  
Tệp đính kèm:
DT21356-1640227394906-67251284.doc
DT21356-1640227394906-67251284(24.12.2021_07h45p52)_signed.pdf
To-trinh.-De-nghi-ban-hanh-VB-chi-dao-thuc-hien-cac-bien-phap-canh-giac-nguy-co-bung-phat-dich-trong-dip-le-tet-2022_signed_chuonglv.soyte_21-12-2021-18-23-08(21.12.2021_18h43p54)_signed.pdf
347_TB-VPCP_22122021_9-signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc