Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 791/UBND-TCDNC   Ngày ky´: 19/02/2021  
  Trích yếu: V/v tổ chức triển khai Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 29/01/2021 của Chính phủ  
Tệp đính kèm:
VB-chi-dao-trien-khai-thuc-hien-NQ-09-cua-CP.doc
VB-chi-dao-trien-khai-thuc-hien-NQ-09-cua-CP_converted(19.02.2021_08h45p11)_signed.pdf
Người cập nhật: Vũ Huy Hiệu