Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 45/VPUB-LCT   Ngày ky´: 05/11/2021  
  Trích yếu: V/v LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 45/2021 (Từ ngày 08/11 đến ngày 12/11/2021)  
Tệp đính kèm:
DT18438-1636086242284-81408245_nguyenthithanhbinh-05-11-2021_16h08p20.docx
DT18438-1636086242284-81408245_nguyenthithanhbinh-05-11-2021_16h08p20_converted(05.11.2021_18h43p36)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình