Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 628/UBND-VXNV   Ngày ky´: 24/02/2023  
  Trích yếu: V/v việc triển khai thực hiện lồng ghép hoạt động phòng ngừa mại dâm với các chương trình có liên quan giai đoạn 2023-2025  
Tệp đính kèm:
DT2446-1677137355944-73811784.doc
DT2446-1677137355944-73811784_converted(24.02.2023_11h01p30)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến