Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 92/UBND-TTPVHCC   Ngày ky´: 08/01/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Hệ thống thông tin kinh tế xã hội tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT391-1641548856025-44818674_nguyenthithanhbinh-07-01-2022_18h08p46.doc
CVUB 92_signed.pdf
Người cập nhật: Hoàng Thị Hương Giang