Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2196/QĐ-UBND   Ngày ky´: 19/11/2021  
  Trích yếu: V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT19208-1637229009632-52348927.doc
DT19208-1637229009632-52348927_converted(19.11.2021_15h24p17)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc