Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6200/UBND-VXNV   Ngày ky´: 12/11/2021  
  Trích yếu: V/v triển khai Thông báo số 350-TB/TU của Bn thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch  
Tệp đính kèm:
DT18911-1636692483317-89840253_syson-12-11-2021_15h38p23.doc
DT18911-1636692483317-89840253_syson-12-11-2021_15h38p23(12.11.2021_19h46p59)_signed.pdf
350-TB KL cua TVTU ve cong tac PCD Covid-19 ngay 11-11.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc