Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1030/QĐ-UBND   Ngày ky´: 30/06/2020  
  Trích yếu: V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đấu nối đường ống cấp nước Tân Mỹ đến tuyến ống cấp nước thô kênh Bắc tại điểm cuối thôn An Hòa, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
QDCT 1030_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Quốc Huy