Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 243/QĐ-UBND   Ngày ky´: 08/03/2022  
  Trích yếu: Về việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT3084-1646385341068-88779255_vominhtam-06-03-2022_10h01p34.docx
DT3084-1646385341068-88779255_vominhtam-06-03-2022_10h01p34_converted(08.03.2022_15h24p01)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung