Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 652/UBND-TCDNC   Ngày ky´: 21/02/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.  
Tệp đính kèm:
DT2313-1645328129441-26737552_vominhtam-20-02-2022_16h03p33.docx
DT2313-1645328129441-26737552_vominhtam-20-02-2022_16h03p33_converted(21.02.2022_08h40p59)_signed.pdf
Người cập nhật: Đặng Thị Thùy Linh