Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 253/QĐ-UBND   Ngày ky´: 10/03/2022  
  Trích yếu: Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT3200-1646707503637-81567721.docx
DT3200-1646707503637-81567721_converted(10.03.2022_08h17p20)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến