Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4069/KH-UBND   Ngày ky´: 18/09/2022  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT14501-1663237749167-00379819_nnminh-16-09-2022_11h23p51.doc
DT14501-1663237749167-00379819_nnminh-16-09-2022_11h23p51(18.09.2022_13h37p28)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung