Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 944/KH-UBND   Ngày ky´: 09/03/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT3143-1646638068111-31575866_nguyendinhtuan-08-03-2022_21h19p21.doc
DT3143-1646638068111-31575866_nguyendinhtuan-08-03-2022_21h19p21_converted(09.03.2022_09h44p11)_signed.pdf
PL 2(09.03.2022_09h48p46)_signed.pdf
PL 1(09.03.2022_09h49p02)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý