Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 353/QĐ-UBND   Ngày ky´: 23/06/2022  
  Trích yếu: Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Ninh Phước  
Tệp đính kèm:
DT9591-1655973478973-37983245_vominhtam-23-06-2022_16h12p53.docx
DT9591-1655973478973-37983245_vominhtam-23-06-2022_16h12p53(24.06.2022_07h49p10)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Khánh Hiền Hoà