Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1250/KH-UBND   Ngày ky´: 04/04/2023  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT4847-1680492721314-65488732.doc
DT4847-1680492721314-65488732_converted(04.04.2023_07h22p06)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung