Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 11/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 04/04/2022  
  Trích yếu: V/v Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá cây giống lâm nghiệp phục vụ các chương trình, dự án phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (QPPL)  
Tệp đính kèm:
DT4768-1648801115006-38661567.doc
DT4768-1648801115006-38661567(04.04.2022_08h56p45)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung