Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4755/UBND-KTTH   Ngày ky´: 01/11/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 17/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia những tháng còn lại năm 2022 và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT17104-1667288330760-28792923.doc
DT17104-1667288330760-28792923_converted(01.11.2022_18h33p56)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Đức Nghĩa