Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6878/UBND-VXNV   Ngày ky´: 17/12/2021  
  Trích yếu: V/v Tham mưu đảm bảo PCD nhân dịp lễ Giáng sinh 2021  
Tệp đính kèm:
DT21019-1639643760920-21610084_nguyendinhtuan-16-12-2021_21h22p30.docx
DT21019-1639643760920-21610084_nguyendinhtuan-16-12-2021_21h22p30(17.12.2021_14h16p58)_signed.pdf
Người cập nhật: Trần Thị Phương Dung