Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 64/TB-UBND   Ngày ky´: 14/06/2022  
  Trích yếu: V/v kết quả điểm thi Kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên Chuyên viên chính, Chuyên viên và tương đương năm 2022.  
Tệp đính kèm:
TBUB64_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc