Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6162/UBND-VXNV   Ngày ky´: 11/11/2021  
  Trích yếu: V/v gỡ bỏ cách ly y tế Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu - Tâm thần  
Tệp đính kèm:
DT18807-1636539002298-00566859_lehuyen-11-11-2021_11h31p42.doc
DT18807-1636539002298-00566859_lehuyen-11-11-2021_11h31p42(11.11.2021_13h54p59)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc