Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 166/QĐ-UBND   Ngày ky´: 12/04/2023  
  Trích yếu: V/v Ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
DT5324-1681101099802-62272976_nguyenthithanhbinh-10-04-2023_15h11p01.doc
DT5324-1681101099802-62272976_nguyenthithanhbinh-10-04-2023_15h11p01(12.04.2023_08h33p13)_signed.pdf
PHU LUC I KEM THEO QD 166(12.04.2023_09h39p57)_signed.pdf
PHU LUC II KEM THEO QD 166(12.04.2023_09h40p15)_signed.pdf
PHU LUC III KEM THEO QD 166(12.04.2023_09h40p33)_signed.pdf
Người cập nhật: Lê Thanh Vũ