Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 44/TB-UBND   Ngày ky´: 27/04/2023  
  Trích yếu: Về việc điều chỉnh thành viên Khối thi đua Doanh nghiệp I  
Tệp đính kèm:
DT6195-1682132538110-30908433.doc
DT6195-1682132538110-30908433_converted(27.04.2023_07h28p41)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc